Akkreditált műszerkalibrálás és vizsgálat

Mérésügyi fogalmak az érthetőség nyelvén

- akkreditálás
- kalibrálás
- vizsgálat
- hitelesítés
- újrakalibrálási idő
- minősítés
- joghatással járó mérések

 

A kalibrálás célja, az adott mérőeszköz méréssel igazolható jellemzőinek meghatározása, vagyis méréssel igazoljuk vagy cáfoljuk, hogy az adott mérőeszköz pontossága megfelel az elvárt követelményeknek. Kalibrálásról beszélünk multiméterek, érintésvédelmi vizsgáló berendezések, hőmérsékletmérők, stb. estében. Bővebben a kalibrálásról


Vizsgálat címén olyan mérésekről beszélünk, melyek igazolják, hogy az adott eszköz, berendezés megfelel a célnak. Ilyen vizsgálatok például a klímakamrák hőmérséklet és páratartalom eloszlásának a vizsgálata, nagyfeszültségű szigetelő rudak átütési szilárdság vizsgálata stb.   Bővebben a vizsgálatról

A hitelesítés hatósági vizsgálat, melyet Magyarországon kizárólag az MKEH és kirendeltségei végezhetnek. Kötelező hitelesítés alá azok az eszközök tartoznak, melyeket kereskedelmi forgalomban használnak, mint a közért mérlegek, súlyok, közmű mérőórák, töltőállomások mérő berendezései stb. Bővebben az 1991. évi XLV.mérésügyről szóló  törvény IV fejezetében részletezve.

Akkreditálás: A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) tüzetesen ellenőrzi a laboratóriumokat, mielőtt oda ítéli az akkreditált státuszt, utána pedig évenként ellenőrzi a feltételek folyamatos meglétét. Az említett feltételek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményei. Az akkreditálás 4 évig érvényes, utána újabb mindent áttekintő vizsgálat következik, az akkreditálás megújításához. Az akkreditált laboratóriumok működése ellenőrzött és megfelel a vonatkozó szabványok követelményeinek.

Joghatással járó méréseknek azon méréseket nevezzük, melyek mennyiségi, vagy minőségi tanúsításra, igazolásra szolgálnak. Ilyenek például az érintésvédelmi mérések, vagy az áramszolgáltató fogyasztás mérőivel végzett mennyiség mérés.
Bővebben az 1991. évi XLV.mérésügyről szóló  törvény III. fejezetében részletezve.

Újrakalibrálási idő / érvényesség:
Hitelesítés esetén törvény határozza meg a hitelesítési bizonyítvány érvényességét és az időközi kalibrálásokat, a hitelesítés tárgyának függvényében.

Kalibrálás és vizsgálat során, már sokkal összetettebb a válasz. Nincs sem törvény javaslat sem rendelkezés az újrakalibrálási idő meghatározására. Ezt a felhasználónak kell megállapítania. Egyszerű dolga van a felhasználónak abban az esetben, ha a megrendelője konkrét követelményeket támaszt és meghatározza az eszközök újrakalibrálási idejét.
Abban az esetben, ha ilyen segítségre nem számíthat figyelembe kell vennie a felhasználás feltételeit. Milyen vizsgálatot végeznek az eszközzel, milyen gyakorisággal használják, a gyártó tett-e esetleg javaslatot, szakmai szervezet tett-e esetleg javaslatot? Ezen tények ismerete mellett a felhasználónak azt a tényt is érdemes fontolóra venni, hogy a mérőeszköz rendszeres vizsgálatával saját érdekeit védi, saját magát biztosítja az eszköz megfelelő működéséről.

Minősítés: Mind a kalibrálási bizonyítványok, mind a vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmazzék a minősítés. A minősítést azonban csak a vevő kifejezett kérésére végzik el a laboratóriumok. Amennyiben a vevő kéri az eszköz minősítését három minősítési forma lehetséges:
- Nem minősíthető, abban az esetben, ha nem dönthető el egyértelműen a mérési eredmények alapján, hogy a mérőeszköz eltérése kívül esik a kritériumokon, vagy sem.
- Megfelelő, amennyiben a mérési eredmények az elvárt határokon belül találhatóak.
- Nem megfelelő, akkor, amikor az értékek kívül esnek a megadott határértékeken.
Minősítés végezni lehet szabvány, gyári specifikáció, vagy akár vevő által meghatározott eltérés alapján. A vevőnek azonban minden esetben írásban kell lefektetnie igényét a minősítés elvégzésére és feltüntetésére a kalibrálási bizonyítványban.
A minősítéseket az


Bővebben a kalibrálásról:

A kalibrálás metrológiai értelemben nem jelenti a mérőeszközök beállítását.( a mérőeszközök beállítását - pontosítását- a beszabályozás jelenti ) A kalibrálás a mérőeszközök metrológiai jellemzőinek meghatározását jelenti a az adott időpontban.  A kalibrálás végeredménye nem jelenti feltétlenül azt, hogy a mérőeszköz megfelel az elvárásoknak - ahogy azt a minősítés fogalomnál részleteztük.
Tehát a kalibrálás alkalmával az adott mérőeszköz eredményeit összehasonlítjuk egy pontosabb ( etalon ) mérőeszköz eredményeivel.


Bővebben a vizsgálatról:

Klímakamrák és egyéb hőmérsékleti terek esetén sokanzavarba jönnek a kérdésre: kalibrálást vagy vizsgálatot szeretne?
A válasz:
- abban az esetben, ha csak a kamra érzékelőjének a jellemzőit szeretné megtudni, elegendő a kalibrálás.
- amennyiben a kamra jellemzőire kíváncsi, akkor eloszlás vizsgálatra van szüksége.
A vizsgálat, a kalibrálással ellentétben nem egy mérési eredményt, hanem mérési eredmények sorozatát használja fel.
Több térbeli ponton  - általában 9- hosszú idejű mérést végzünk, amely a kamra időbeli és térbeli eltéréseit is feltérképezi.
Erre azért van szükség, mivel egy klímakamrában az ellentétes sarkokban 2-5 °C hőmérséklet különbség is elképzelhető. Bizonyos gyártástechnológiai előírások nem engednek meg ekkora ingadozást a tesztelt munkadarabok között. Tehát a mérési folyamatot azért hívjuk vizsgálatnak, mivel a kamra több pontja és folyamatos működése közben fellépő változásokat vizsgáljuk.
 
  Oldaltérkép