Akkreditált műszerkalibrálás és vizsgálat

Hőmérsékleti és légnedvesség terek referencia pontjának kalibrálása:


Kalibráló laboratóriumaink  az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményei szerint működnek. Hőmérsékleti- és légnedvesség terek referencia értékének, valamint az időbeni- és térbeni eloszlás meghatározását az Önök telephelyén végezzük el összhangban a vonatkozó szabvány követelményeivel és Ügyfelünk elvárásaival.

 

Referencia érték és eloszlás meghatározása:

Az adott hőmérsékleti térben több térbeli ponton érzékelőket helyezünk el. A hőmérsékleti térben beállítjuk a kívánt értéket. Regisztráló segítségével rögzítjük a kamrában végbemenő hőmérsékleti és páratartalom változásokat, a mérési eredményeket kiértékeljük, kalibrálási bizonyítványba foglaljuk.
A kapott végeredmény alapján vevőn egyértelmű képet kap a berendezés pontosságáról, térbeli és időbeli eloszlásáról.


  Oldaltérkép