Akkreditált műszerkalibrálás és vizsgálat

Kalibrálás

A kalibrálás szót a magyar nyelvben nagyon sok folyamatra használják. Ezek mindegyike kapcsolódik bizonyos fokig a kalibrálás valós tartalmához, azonban csupán egy tevékenység jelent valóban kalibrálást a metrológiai fogalmak szerint.
Ezt a meghatározást az a tény is bonyolítja, hogy a kalibrálás szó angol " calibration" megfelelője szintén eltér bizonyos fokig a metrológiai kalibrálás fogalomtól.

Habár a kalibrálás szót használják a gyártók akkor is, amikor egy mérőeszköz, mérő berendezés faktoriális alapértékeit beállítjuk egy gyártó által biztosított "etalonnal", az eszköz ettől még nem lesz kalibrált mérőeszköz

Továbbá a mérőműszerek, mérőeszközök gyártó által beépített kalibrálási procedúráját - SELFCAL- ( referencia ponthoz való visszaállását ) is kalibrálásnak nevezik, az eszköz ezen folyamat után sem válik kalibrált mérőeszközzé.

Metrológiai értelemben véve a kalibrálás annyit tesz, hogy megmérjük, a mérőeszköz, vagy mérő berendezés pillanatnyi metrológiai jellemzőit. Természetesen maga a mérés még nem elegendő. A mérést, kalibrálást megfelelő pontosságú és megfelelő visszavezetésű etalonnal szükséges elvégezni. A kalibrálási eljárásnak, vagyis a mérési módszernek igazoltnak - verifikáltnak kell lennie.
A kalibrálásról a megrendelő kalibrálási bizonyítványt kap, amely tartalmaz minden mérési eredményt, a  becsült mérési bizonytalanságot, a kalibrálásnál alkalmazott mérőeszközök, segédeszközök adatait és visszavezetését, a kalibrálási eljárást, valamint minden olyan információt ami alapján a kalibráló laboratórium megismételheti a kalibrálást szükség esetén.

Abban az esetben, ha az adott mérőeszköz olyan mérésen ( kalibráláson) ment keresztül, amit az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelelő kalibrálási bizonyítvánnyal igazoltak, akkor tekintjük a műszert kalibrált mérőeszköznek.

Kalibráló laboratóriumaink által kiadott kalibrálási bizonyítványok megfelelnek ezen kritériumoknak. Minden kalibrált mérőeszközt ellátunk egy kalibrálást igazoló levonóképes matricával, amely tartalmazza akalibrálás dátumát és a kalibrálási bizonyítvány számát, az egyszerű, gyors beazonosíthatóság érdekében.

 

Vizsgálat

Kalibrálni kizárólag olyan mérőeszközt lehet, ami rendelkezik meghatároható kijelzett, vagy névleges értékkel. Azokat berendezéseket, eszközöket, amelyek ilyen egyszerűen meghatározható értékekkel nem rendelkeznek vizsgálni szükséges.
Vizsgálatot különféle módszerekkel lehet végezni, például mintavételezéssel, összehasonlítással, valamint méréssel egyaránt.
Ilyen vizsgálat a hőmérséklet terek ( például klímakamrák) hőmérséklet és páratartalom eloszlás vizsgálata.

Klímakamrák hőmérséklet és páratartalom eloszlás vizsgálata

A klímakamra egy olyam berendezés, amellyen beállíthatunk névleges hőmérséklet és / vagy páratartalom értéket. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez esetben miért vizsgáljuk és miért nem kalibráljuk. A válasz nem egyszerű. A német DKD irányel a klímakamrák mérésére három különböző módszert különböztet meg. Ezek egyike az a legalább kilenc térbeli ponton történő eloszlás mérés, amit a mi vizsgáló laboratóriumunk végez. Ez a mérés elvében megfelel kilenc darab kalibrálásnak, hiszen a klímakamra hőmérsékletét kilenc különböző térbeli ponton mérjük. Ezekből az értékekből azonbaan egy három különböző mőmérsékleti értéket szükséges megadnunk, amit már nem tudunk a kalibrálás fogalmával összevetni.
A mőmérésklet és páratartalom eloszlás vizsgálat végeredményeként hőmérséklet  és /vagy páratartalom pontonként egy átlag értéket határozunk meg, ami az adott mért értéket jelenti, valamint egy térbeli eloszlás értéket és egy időbeli eloszlás értéket.
A térbeli eloszlás határozza meg a legnagyobb különbséget a klímakamra mért pontjai között, ami akár 2-3 °C vagy akár 5%RH lehet.
Az időbeli eloszlás a klímakamra hosszútávú stabilitását határozza meg.
A vizsgálati jegyzőkönyv értékei alapján a megrendelő meghatározhatja, hogy az adott hőmérsékleti tér megfelel vagy sem az adott elvárásoknak, a kívánt teszthez a kamra teljes egészében, vagy csak limitált belső térrel használható.
  Oldaltérkép