Akkreditált műszerkalibrálás és vizsgálat

Mérőműszerek akkreditált vizsgálata:


Akkreditált vizsgáló  laboratóriumaink a Nemzeti akkreditáló testület által igazoltan az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint működnek. Hőmérséklet- és légnedvesség eloszlás vizsgálatainkat az Önök telephelyén végezzük el összhangban a vonatkozó szabvány követelményeivel és Ügyfelünk elvárásaival.


Eloszlás vizsgálat:

Az adott hőmérsékleti térben több térbeli ponton érzékelőket helyezünk el. A hőmérsékleti térben beállítjuk a kívánt értéket. Regisztráló segítségével rögzítjük a kamrában végbemenő hőmérsékleti és páratartalom változásokat, a mérési eredményeket kiértékeljük, jegyzőkönyvbe foglaljuk mind táblázatos, mind grafikus formában.
A kapott végeredmény alapján vevőn egyértelmű képet kap a vizsgált tér, térbeli és időbeli eloszlásáról.


  Oldaltérkép